MV 125 1953

MV 125 1953

Posted in 1953, motorbikes, motorcycle, mv, vintage